REGLEMENT

Réglement de la LBFTD en vigueur: LBFTD

« Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance responsabilité civile et déclinent toute responsabilité pour tout accident qui implique pleinement la responsabilité du participant. »

(nl) "De organisatoren zijn gedekt door aansprakelijkheidsverzekering beleid en wijzen alle verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken die volledig betrekking op de verantwoordelijkheid van de deelnemer. "
 
contact: InfoCrossDuathlon@extreme-sport.be